Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Aktuella frågeställningar med anledning av biskopsvalet

Inom ramen för det stundande biskopsvalet finns det olika typer av frågor som kan vara av allmänt intresse. Jag vill för några av dessa frågor klarlägga min ståndpunkt och på så sätt förhoppningsvis förtydliga till en del hur jag ser på detta.

Kyrkans samhällsanknytning

Den evangelisk-lutherska kyrkan är en stor aktör i samhället. Merparten av finländarna hör till den evangelisk-lutherska kyrkan via ett medlemskap i en församling. Frågor som intresserar finländandarna är följaktligen också av stort intresse för helhetskyrkan och likaså för Borgå stift samt också för den enskilda församlingen, med medarbetare, förtroendevalda och medlemmarna i denna församling. Vilka saker som betonas kan vara olika beroende på var den enskilda medlemmen är bosatt, vad personen i fråga jobbar med eller vad som i övrigt kan vara av intresse via fritidssysselsättningar eller beroende på ålder och skede i arbetsliv eller familjeliv. Den fortsatta förmedlingen och byggande av den kristna trosgrunden är en fråga som kommer att vara avgörande för att kunna bibehålla landet tryggt och säkert. I det arbetet behövs olika aktörer inom kyrkan, men också via ett gediget samarbete med kommunernas funktioner, till exempel skola och socialväsende.

Vi har också en rätt stor invandring till Finland, det kan vara personer som kommer till landet som flykting eller det kan vara en enskild person eller en familj som kommer för att söka sig en utkomst. Denna grupp av människor är en alldeles särskild utmaning för kyrkan, men det är också en fin möjlighet som vi ska ta vara på. Öppna förtydligande dokument om migration HÄR. Respekt för den enskilda individens trosgrund och synsätt på livet bör hela tiden finnas med i arbetet och förståelsen för mångkulturaliteten som detta innebär ställer alldeles speciella krav på medarbetarna i en församling. I det arbetet kan och bör biskopen vara ett stöd för församlingen, ett stöd som utövas genom att stöda kyrkoherden i arbetet och genom att biskopen deltar i samhällsdebatten på olika plan och i samarbete med olika aktörer, till exempel ett aktivt samarbete med väckelserörelserna.

Eutanasi

En människas liv är heligt och vi har som människor varken kunskap, förmåga eller rätt att avgöra när en människas liv är slut. Det är ett avgörande mellan Gud och den människan. Via länken HÄR kan du läsa lite mera om hur jag ser på denna frågeställning.

Giftermål, skilsmässa och omgifte

Äktenskapet är till för en man och en kvinna. Det är en Bibelfråga som den evangelisk-lutherska kyrkan inte kan och ska ändra på trots att samhället höjer röster för att så borde kyrkan också göra. Läs mera om min ståndpunkt i denna fråga samt kring skilsmässa och omgifter genom att öppna följande dokument.

Guds egendomsfolk - Israel

I texten som finns bakom länken HÄR har jag klargjort min ståndpunkt kring Israel.

Borgå stift under min ledning

Den linje som jag vill följa som biskop för Borgå stift klargörs via det förtydligande dokumentet som du kan öppna HÄR.